Η κατοχύρωση δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Βάσει του άρθρου 6 παρ.2 Ν.2121/1993 όσο και της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης, η κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν υπόκειται σε διατυπώσεις, δηλαδή δεν απαιτείται η τήρηση κάποιας τυπικής διαδικασίας ή η υποβολή αίτησης ή δήλωσης ενώπιον κάποιας αρχής, όπως προβλέπεται για άλλα δικαιώματα όπως κατοχύρωση σήματος ή ευρεσιτεχνίας....

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού κατά τον Κανονισμό 655/2014

Στις 18-01-2017 ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο κανονισμός 655/2014, ο οποίος εισάγει ένα ευρωπαϊκό ασφαλιστικό μέτρο με τη μορφή της συντηρητικής κατάσχεσης λογαριασμού στα χέρια τράπεζας ως τρίτης, ως ένα πρόσθετο όπλο στη φαρέτρα του δανειστή. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, με την οποία μπορεί να γίνει δέσμευση των...

Οι αποφάσεις του ΣτΕ (1439-1443/2020) για τις περικοπές των συντάξεων και τον επανυπολογισμό τους.

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας , που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της πιλοτικής δίκης – όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3900/2010-, αφορούν στις περικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων (Ν.4387/2016, Ν.4093/2012), τον επανυπολογισμό τους (Ν.4387/2016), καθώς και τον χρονικό περιορισμό των αποτελεσμάτων των αποφάσεων ΣτΕ Ολ 2287-8/2015. Σύμφωνα...

Οι περικοπές των συντάξεων στα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου: ζητήματα αντισυνταγματικότητας

Τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου (πανεπιστημιακοί, γιατροί ΕΣΥ, ένστολοι, δικαστικοί) υπέστησαν σημαντικές περικοπές τόσο στην κύρια σύνταξη που λαμβάνουν από το Δημόσιο, όσο και στην επικουρική σύνταξη (τ. ΤΕΑΔΥ, κατόπιν ΕΤΕΑΕΠ, και πλέον e- ΕΦΚΑ) αλλά και στο μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων. Από το 2010 και μετά ακολούθησε...