Το Γραφείο

Με έδρα την Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του λιμανιού και συνεργάτες στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων καθώς και επαγγελματικές σχέσεις με γραφεία και επαγγελματικές οργανώσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Ασίας και της Αμερικής, καλύπτει την παροχή νομικών συμβουλών και αναλαμβάνει δικαστικές υποθέσεις στους εξής τομείς:

Δίκαιο Επιχειρήσεων

Εταιρικό Δίκαιο

Ανταγωνισμός

Φορολογικά- Φορολογικός Σχεδιασμός

Κεφαλαιαγορά- Χρηματιστήριο

Διαιτησία

Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Αστικά- Οικογενειακό- Κληρονομικό- Εμπράγματο

Αυτοκινητιστικά

Τουριστικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο

Νομικός Έλεγχος Εταιριών

Συγχωνεύσεις- Αποσχίσεις

Βιομηχανική και Πνευματική Ιδιοκτησία

Σήματα- Ευρεσιτεχνίες

Εμπορικό Δίκαιο

Διοικητικό Δίκαιο- Υπαλληλικό Δίκαιο- Περιβάλλον

Ενέργεια

Δημόσιο Δίκαιο

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Μισθωτικά

Εργατικά

Υποθέσεις Μετανάστευσης

Διεθνές Οικογενειακό Δίκαιο

Συμμετοχή σε επαγγελματικές οργανώσεις:

  • Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (μέλος)
  • Union International des Avocats (μέλος)
  • International Academy of Family Lawyers (Fellow)