Σπουδές:Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Universite Libre de Bruxelles

Δικηγόρος στο Εφετείο Θεσσαλονίκης

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Ασχολείται με: ΑΕ, Έλεγχο Εταιριών, Εξαγορές – Συγχωνεύσεις – Αποσχίσεις – Μετατροπές, Εταιρικό Δίκαιο, Offshore Εταιρίες, Ανταγωνισμό, Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

Είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του Γραφείου και για το site στο Internet