Απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα του Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής ΑΠΘ με βαθμό άριστα. Ασχολείται κυρίως με υποθέσεις Αστικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, με ιδιαίτερη εμπειρία στη διεκδίκηση των περικοπών σε κύριες, επικουρικές συντάξεις και μερίσματα. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.