Ασκούμενος δικηγόρος ΔΣΘ, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα και πολύ καλά τη Γερμανική.