Ασκούμενη Δικηγόρος. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει άριστα τη ρωσική και την αγγλική γλώσσα, ενώ διαθέτει και καλή γνώση της καζαχικής γλώσσας. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: εμπορικό δίκαιο, εταιρίες.