Ασκούμενη Δικηγόρος. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάνει μεταπτυχιακές σπουδές με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Tilburg, Ολλανδία. Γνωρίζει άριστα τη ρωσική και την αγγλική γλώσσα, ενώ διαθέτει και καλή γνώση της καζαχικής γλώσσας. Επιστημονικά ενδιαφέροντα: εμπορικό δίκαιο, εταιρίες.