Απόφοιτη  της  Νομικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υποψήφια κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στον τομέα Διεθνών  Σπουδών του ίδιου πανεπιστημίου, με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.  Φοίτηση μέσω Erasmus  στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει βασικές  γνώσεις  της  τουρκικής.