Η Αποστολία Καρακουλάκη είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και έλαβε το πτυχίο της τον Ιούλιο του 2014. 

Υπήρξε υπότροφος του Προγράμματος Υποτροφιών της OTE – Cosmote για το έτος 2010. 

Το Φεβρουάριο 2018 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με βαθμό άριστα. 

Ενασχόληση με Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Συμβάσεις, Κληρονομικό Δίκαιο και Συνταξιοδοτικές υποθέσεις. 

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.