Η Αποστολία Καρακουλάκη είναι δικηγόρος Παρ’ Εφέταις στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και υπότροφος για τις προπτυχιακές της σπουδές.

Το Φεβρουάριο 2018 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ με βαθμό άριστα. 

Από το 2022 είναι διαπιστευμένη Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO).

Ενασχόληση με Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Δίκαιο Εταιριών, Συμβάσεις, Κληρονομικό Δίκαιο και Συνταξιοδοτικές υποθέσεις. 

Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.