Η Δέλλιου Ι. Αθηνά είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι υποψήφια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Διεθνικό και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Διαιτησία/Διαμεσολάβηση του Διεθνούς Ελληνικού Πανεπιστημίου. Διαθέτει άριστη γνώση της αγγλικής και πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.