Ασκούμενη δικηγόρος ΔΣΘ. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας.