Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Υποψήφια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δίκαιο και Οικονομικά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας.