Δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. 

Υποψήφια κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Δίκαιο και Οικονομικά του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Αστικό, Αστικό Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορίας Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Γνωρίζει άριστα την αγγλική και την γαλλική γλώσσα, ενώ διαθέτει βασικές γνώσεις της ρωσικής γλώσσας.

Ενασχόληση με το Αστικό Δίκαιο, το Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο Εταιριών.